10 tammikuu

Putkiremontin perusteet - Käyttövesiputkisto


Tässä artikkelissa käymme läpi putkiremontin perusteet. Putkiremontin perusteet artikkeli vastaa kysymyksiin kuten ”Milloin kannattaa tehdä putkiremontti” ja ”mikä on käyttövesiputkiston keskimääräinen käyttöikä”. Tämä artikkeli myös ohjeistaa miten toimia vahingon sattuessa ja avaa putkiremonttia yleisesti koskevia asioita.

 

Putkiremontin perusteet

Putkiremontin perusteet - Käyttövesiputkisto

Tässä artikkelissa käymme läpi putkiremontin perusteet. Putkiremontin perusteet artikkeli vastaa kysymyksiin kuten ”Milloin kannattaa tehdä putkiremontti” ja ”mikä on käyttövesiputkiston keskimääräinen käyttöikä”. Tämä artikkeli myös ohjeistaa miten toimia vahingon sattuessa ja avaa putkiremonttia yleisesti koskevia asioita.

 

Tiivistelmä artikkelista

Tämä artikkeli vastaa kattavasti omakotitaloasujan yleisimpiin kysymyksiin koskien putkiston kuntoa, siihen liittyviä riskejä, vakuutuksia, vesivahingon sattumista, putkiremonttia ja putkiremontin hintaa.

  • Putkiremontti yleensä kannattaa tehdä omakotitaloon viimeistään silloin kun käyttövesiputkiston tai lämpöverkkoputkiston tekninen käyttöikä alkaa tulla tiensä päähän. Putkistolle annetaan ihan syystä tietty käyttöikä.
  • 3 vinkkiä kuinka toimia vesivahingon sattuessa:

1. Tunnistetaan ongelma, estetään lisävahingot

2. Tehdään väliaikainen korjaus ja tarvittaessa rakennetaan väliaikainen vesi

3. Korjataan rikkoutunut putki tai vaihdetaan se uuteen

  • Käyttövesiremonttien hinnat vaihtelevat sisällön vuoksi 3000 € – 8000 € välillä sisällön vuoksi.
  • Artikkelissa avataan putkistoissa käytettäviä eri materiaaleja ja jokaisen näiden materiaalien ongelmia ja ongelmien syntyperiä.
  • Tässä artikkelissa kerrotaan myös putkistoihin liittyvistä vastuista ja vakuutuksista.

 

Milloin kannattaa tehdä putkiremontti

Putkiremontti yleensä kannattaa tehdä omakotitaloon viimeistään silloin kun käyttövesiputkiston tai lämpöverkkoputkiston tekninen käyttöikä alkaa tulla tiensä päähän. Putkistolle myönnetään ihan syystä tietty käyttöikä.

Esimerkiksi kupariputken tekniseksi käyttöiäksi kerrotaan toimittajasta riippuen 30–50 vuotta (Lähde rakennuslehti).

Komposiittiputken käyttöiäksi kerrotaan yleensä 50 vuotta (Lähde Fine).

Muoviputken käyttöiäksi kerrotaan yleensä 50 vuotta.

Vaikka putkisto optimaalisessa tilassa voi kyllä kestää paljonkin yli teknisen käyttöiän, on riski kuitenkin huomattavasti suurempi. Usein alkuperäiset putket on asennettu omakotitalon rakenteisiin, minkä vuoksi putkiston kuntoa on lähes mahdotonta selvittää.

Omakotitaloasujan kannalta kysymykseen ”milloin kannattaa tehdä putkiremontti?” paras vastaus on ehdottomasti: Ennen vesivahinkoa.

Jos vesivahinko kuitenkin sattuu ja huomaat kiinteistössä kosteutta väärässä paikassa, tässä 3 vinkkiä miten toimia tilanteessa.

 

3 Vinkkiä kuinka toimia vesivahingon sattuessa

1. Tunnistetaan ongelma, estetään lisävahingot

Mikäli tiedät, että talosi vesiputkissa on vuoto, sulle päävesihana ja pyydä ammattilainen paikalle. Yleensä järkevin tapa on estää lisävahingot ja tehdä heti vahinkoilmoitus kotivakuutukseen. Vakuutusyhtiö alkaa hoitamaan sitten asiaa eteenpäin.

Jos et ole varma, voit tehdä myös vuototestin alla olevan mukaisesti.

Suurimpien vesiputkien vuoto on yleensä helppo tunnistaa, koska vuotojen tai rikkoutuneiden putkien aiheuttama vesi on helposti havaittavissa. Kuitenkin omakotitalon rakenteissa kulkevissa vesiputkissa voi olla myös vuotoja, joita on hyvin hankala havaita. Merkit vesivuodosta havaitaan näissä tapauksissa yleensä liian myöhään, usein vasta sitten kun vuoto on aiheuttanut kodissa laajan vesivahingon. Voit tarkistaa, onko putkistoissa vuotoja, noudattamalla alla olevia ohjeita:

Vaihe 1 – Sulje kaikki kotisi vettä käyttävät hanat ja laitteet.

Vaihe 2 – Odota puoli tuntia, jonka jälkeen kirjoita ylös kaikki vesimittarissasi näkyvät numerot.

Vaihe 3 – Älä käytä vettä vähintään tuntiin. Menetelmä on sitä tarkempi mitä pitempään olet käyttämättä vettä. On parasta olla käyttämättä vettä niin kauan kuin mahdollista, koska jotkin vuodot ovat hyvin pieniä, jolloin kestää pitempään ennen kuin mittari näyttää vesivuodon. Kun olet odottanut vähintään tunnin, ota uudestaan ylös vesimittarissasi näkyvät numerot.

Vaihe 4 – Vertaa tuloksiasi nähdäksesi onko vedenkulutus muuttunut. Jos toinen ylösottamasi numero on suurempi kuin ensimmäinen, on todennäköistä että putkistosi vuotaa. Myös vuotavat vesikalusteet esim. wc-istuin voi olla syypää.

Voit myös testata vesijohtosi vuotojen varalta varmistamalla, ettei kukaan talossa käytä vettä, ja tarkistamalla kotisi päävesijohdon. Tyypillisesti tämä vesiputki löytyy vesimittarisi vierestä (tämä putki toimittaa vettä kotiisi). Kuuntele tämän putken läpi kulkevan veden tärinää tai ääntä. Jos kukaan ei käytä vettä talossa, putken tulee olla äänetön. Jos kuulet ylimääräistä ääntä, päävesijohdossasi voi olla vuotoja ja on suositeltavaa ottaa yhteyttä viipymättä lvi-asiantuntijaan.

 

2. Tehdään väliaikainen korjaus ja tarvittaessa rakennetaan väliaikainen vesi

Kun vuotopaikka on selvinnyt, mietitään järkevin korjaustapa.

Ensimmäisen estetään lisävahingot sitten mieititään miten saadaan vuoro korjauttua. Joskun korjaus on helppo homma ja toisinaan vaatii taas isomman remontin. Mikäli vuotoa ei voida nopeaa korjata, putki tulpataan ja huolehditaan väliaikaisesta vedensaannista taloon. Monesti vuodot sattuu ilta- tai yöaikaan ja ei ole järkevää tehdä isompaa työtä silloin vain pakolliset korjaukset. Jatketaan työtä sitten seuraavana arkipäivänä.

Osa meistä haluaa säästää kustannuksia ja tehdä homman itse. LVI-työt ei sinällään ole luvan varaisia, mutta on tärkeää muistaa, että mikäli korjaus on tehty väärin ja aiheuttaa vahingon, vakuutusyhtiö ei yleensä korvaa vahinkoa.

Suosittelemme aina teettämään työn ammattilaisella.

Jos päätät tehdä työn itse varmista, että teet korjauksen oikein. Jotkut vesiputkien korjaukset voivat olla helpompia ja nopeampia korjata kuin toiset, joten on tärkeää tietää mitä tekee sen jälkeen, kun löytää vuodon. Galvanoidun vesiputken korjaus on jo tosi haastavaa, kun taas muovisen vesiputken korjaus helpompaa.  

Jos sinulla on oikeat työkalut hommaan ja olet aiemmin onnistunut suorittamaan yksinkertaisia lvi-töihin liittyviätoimenpiteitä, voit yrittää korjata ongelman itse. Pinnassa kulkevia putkia voi on helpompi käsitellä, mutta taas lattian alle tai seinien alle piilotettuihin putkiin voi olla vaikea päästä käsiksi ja tehdä korjauksia. Voit tehdä korjaustyöt itse, jos luotat taitoihisi. Pyri kuitenkin varmistamaan että tiedät oikeat korjausmenetelmät. Mikäli korjaus on tehty väärin ja aiheuttaa vahingon vakuutusyhtiö ei yleensä korvaa vahinkoa.

 

3. Korjataan rikkoutunut putki tai vaihdetaan se uuteen.

Kun vuoto on löytynyt, korjataan putki tai vaihdetaan se uuteen.  Ammattilainen arvio, mikä olisi teille järkevin korjaustapa. Jos putket kulkevat rakenteissa, eivätkä ole suojaputkessa yleensä tehdään tilalle uusi putki pinta-asenteisena lähimmältä vesipisteeltä esimerkiksi komposiittiputkella. Mikäli putki on suojaputkessa, vedetään vanhaputki pois ja asennettaan uusi muoviputki tilalle. Jos putket kulkevat pinnassa, katkaistaan putki ja liitetään puristusosilla uusiputki rikkoituneen tilalle.

Vesiputken korjauksen kustannukset vaihtelevat työn vaikeuden mukaan. Putki voi olla kupari- ,kromikupari-, galvaani- , komposiitti- tai muoviputkea. Pinnassa olevan putken korjaus maksaa vähemmän esimerkiksi siksi, että putken korjaamiseksi ei tarvitse avata rakenteita. Muoviputket ovat halvempia ja helpompia työstää kuin metalliputket.

Ylimääräiset tarvikkeet aiheuttavat yllättävän isoja lisäkustannuksia, jos päätät tehdä vesiputken korjauksen itse.

 

Putkimateriaaleista yleisesti

On hyvä ymmärtää, että vaikka muoviputkille luvataan pitemmät käyttöiät ja niitä pidetään yleisesti kestävämpänä ratkaisuna talolle, ovat ne monessa asiassa heikompia kuin rauta- tai kupariputket.

Esimerkiksi kupari ja rauta kestää huomattavasti muovia paremmin korkeita lämpötiloja.

Poiminta laadukkaasta opinnäytetyöstä putkiasennuksissa käytetyistä materiaaleista ja näissä materiaalissa yleisimmin ilmenneet ongelmat:

 

Teräsputket

Hiiliteräksellä on suhteellisen huono korroosionkestävyys useimmissa olosuhteissa. Tämän takia hiiliterästä käytetään lähinnä suljetuissa verkostoissa.

 

Sinkityt teräsputket

Sinkityssä teräputkessa yleisimmin esiintyvät korroosiomuodot ovat yleinen korroosio, paikallinen korroosio ja galvaaninen korroosio. Sinkityn teräsputken syöpyminen alkaa vasta, kun suojaava sinkkikerros on syöpynyt pois putken sisäpinnalta.

 

Ruostumaton ja haponkestävä teräs

Ruostumattomat teräkset kestävät normaaleja vesiympäristöjä hyvin. Terästen korroosionkestävyys riippuu lähinnä kromi- ja molybdeenipitoisuuksista.

 

Kupariputket ja messinkiset liitososat

Kupariputkistoissa tapahtuva korroosio on jaettu kahteen pääryhmään: yleiseen korroosioon ja paikalliskorroosioon. Yleinen korroosio etenee yleensä todella hitaasti, eikä aiheuta ongelmia putken keston suhteen. Paikalliskorroosio etenee nopeammin.

 

Komposiittiputket

Muoviputkien vaurioitumiseen ja käyttöikään vaikuttavat tekijät voi jakaa kolmeen luokkaan: Materiaalitekijöihin, ympäristötekijöihin ja kuormitustekijöihin. Ympäristötekijöitä ovat kemiallisesti aggressiiviset kaasut, nesteet, kiinteät partikkelit, UV-säteily, radioaktiivinen säteily sekä mikrobiologinen toiminta. Fysikaalisia rasituksia ovat lämpötila ja paine sekä niiden vaihtelut. Myös mahdolliset mekaaniset vauriot ovat fysikaalisia rasituksia. Merkittävimpiä kuormitustekijöitä ovat verkoston sisäpuolinen paine sekä lämpötila. Muoviputket eivät kestä yhtä suuria lämpötiloja kuin metalliputket.

 

Syöpyminen, korroosio ja pistesyöpyminen

Opetushallituksen artikkelissa käsitellään hyvin kunnossapidon näkökulmasta syöpymisen eri esiintymismuotoja. Avaamme niistä tärkeimpiä.

Syöpyminen

Yleisessä syöpymisessä metallin koko pinta syöpyy tasaisella nopeudella anodisten ja katodisten alueiden vaihtaessa koko ajan sijaintiaan pinnalla. Yleinen syöpyminen on suojaamattomille ja useissa tapauksissa myös kemikaaleille altistetuille metallipinnoille tyypillinen korroosiomuoto. Yleisen syöpymisen seuraaminen on yleensä helppoa painohäviö- tai seinämäpaksuusmittausten avulla.

Korroosio

Korroosiolla tarkoitetaan ympäristön vaikutuksesta tapahtuvaa materiaalin muuttumista käyttökelvottomaan muotoon. Korroosiomuotoja on paljon emmekä käy tässä artikkelissa niitä kaikkia läpi. Korroosioita on mm. rako- eli piilokorroosio, eroosiokorroosio, kavitaatiokorroosio, hiertymiskorroosio, raerajakorroosio sekä jännityskorroosio.

Pistesyöpyminen

Pistesyöpymisessä metallin syöpyminen keskittyy pienille alueille metallin pinnalla synnyttäen paikallisia kuoppamaisia syvänteitä. Pistesyöpymä etenee harvoin massiivisten rakenteiden läpi. Yleensä se pysähtyy, kun kuopat ovat saavuttaneet tietyn syvyyden. Ohutseinämäisissä säiliöissä ja putkistoissa se saattaa kuitenkin mennä seinämän läpi ja aiheuttaa vuotoja.

 

Mikä on käyttövesiputkien keskimääräinen käyttöikä?

Kupariputken tekniseksi käyttöiäksi luvataan toimittajasta riippuen noin 30–50 vuotta. Komposiittiputken käyttöiäksi luvataan yleensä 50 vuotta. Muoviputken käyttöiäksi luvataan yleensä 50 vuotta.

Keskimääräinen käyttöikä omakotitalon käyttövedessä käytettävissä putkissa on noin 35 vuotta.

Ennen vuotta 1985 Suomessa asennettiin pääsääntöisesti käyttövesi kupariputkella. Vasta vuoden 1985 jälkeen Suomessa vakiintui muoviputkella, ja erityisesti suojamuovin sisään muoviputkella rakentaminen.

Näiden vuotta 1985 ennen rakennettujen omakotitalojen osalta putkiremonttien keskimääräinen ikä on nykyistä vuoden 2022 keski-ikää huomattavasti alempi.

           

Putkiremontin vaiheet ja kesto

Putkiremontti omakotitaloon - käyttövesiremontin 10 vaihetta

Putkiremontin 10 vaihetta -artikkelin mukaiset työvaiheet ja niiden kestot.

Työvaihe

Työvaiheen kesto

1. Yhteydenotto

0-30 min

2. Kartoituskäynti ja työmaan suunnittelu

1 - 2 h

3. Tarjouksen laskeminen

1 - 2 h

4. Tarjouksen hyväksyminen ja työmaan aloitus

1  h

5. Käyttövesiremontin aloitus: Läpiviennit seiniin ja kannakoinnit

6 - 10 h

6. Uuden komposiittijärjestelmän asennus

8 - 16 h

7. Vanhan putkiston tyhjennys ja tulppaaminen

2 - 4 h

8. Uuden käyttövesijärjestelmän kytkeminen

2 - 4 h

9. Uuden putkiston koeponnistus ja viimeistely

2 - 3 h

10. Työmaan siivous ja takuutodistus

1 h

 

Putkiremontin hinta

 

Käyttövesiremontin hinta

LVI-Pitkälän artikkelissa Käyttövesiremontin hinta – Kuinka paljon putkiremontti maksaa ja mistä hinta muodostuu?” käsittelemme tarkemmin Putkiremontin hintaa Suomessa.

Käyttövesiremontti Suomessa vuonna 2022 maksaa yleensä 3000 € - 8000 €. Käyttövesiremonttien mediaanikustannus on noin 5000 € ja keskiarvoinen kustannus hieman yli 5000 €.

Käyttövesiremontit toteutetaan yleensä pintaremonttina komposiittiputkella tai hyödyntämällä vanhaa olemassa olevaa järjestelmää ja uusimalla muoviputket rakenteissa olevien suojaputkien sisälle.

Käyttövesiremontit komposiittiputkella maksavat yleensä 3000 € - 8000 €.

Muoviputken uusiminen suojaputkeen maksaa 3000 € - 5000 €.

 

Vastuut ja vakuutukset putkiremontissa

Mitä vakuutusyhtiöt oikeasti korvaavat vesivahingoista?

Kenellä on vastuu 30-vuotta vanhoista putkista?

Kuka huolehtii lainehtivan kellarin putken kuntoon tai ylipäätänsä sulkee hanan.

 

Vakuutusjuristi avaa asiaa näin:

”Vesivahingon korvattavuus riippuu vakuutusturvan sisällöstä, eli on olennaista, millainen vahinko on tapahtunut sekä toisaalta se, millaista omaisuutta on vahingoittunut. Nämä kaksi asiaa ratkaisevat, korvataanko vahinko kotivakuutuksesta. Korvausmäärään vaikuttaa myös se, tapahtuuko vahinko omakoti-, rivi-, vai kerrostalossa.”

 

Mitkä kulut korvataan vesivahingon sattuessa?

Tyypillisesti vesivahinkojen korjaus edellyttää esimerkiksi vuotokohdan korjausta putkimiehen toimesta, kastuneen alueen purkutöitä ja kuivatusta sekä uudelleenrakennusta. Jos vahinko on korvattava, normaalisti kotivakuutus kattaa kaikkia näitä kustannuksia, mutta ei välttämättä täysimääräisesti. Korvausmäärään vaikuttaa yleensä olennaisesti vesivahingon aiheuttaneen laitteen ikä, koska se määrittää osuuden, joka korvataan vakuutuksesta.

Näistä vakuutusyhtiön tekemistä korvausmäärän vähennyksistä käytetään nimitystä ikävähennys, koska nimensä mukaisesti korvausmäärä pienenee suoraan sen perusteella, mitä vanhempi vahingon aiheuttanut laite on ollut. Samat periaatteet korvausmäärän laskemiseen soveltuvat sekä astianpesukoneen vesivahinkoon että putkivuotoon, mutta ikävähennyksen laskentapa voi perustua erilaiseen ikävähennystaulukkoon putkivuodoissa kuin pyykinpesukoneen vuodossa.

Esimerkki:

Pohjola Vakuutuksen ehdoissa (Mittaturvan vakuutusehdot 1.4.2021) kohdassa 7.6 todetaan, että vuotaneen veden aiheuttaman ikävähennyksen määrä on enintään 60 % vahingon määrästä.

Tämä tarkoittaa sitä, että vahingosta korvataan aina vähintään 40 %, mikäli se ylittää omavastuun määrän.

Esimerkki:

Vuonna 1991 rakennetun omakotitalon vesiputki vuotaa keväällä 2021 aiheuttaen vesivahingon. Putki korjataan putkimiehen toimesta (lasku 786 €), kohteessa käy kosteuskartoittaja selvittämässä vahingon laajuuden (lasku 421 €) ja urakoitsija korjaa vahingon (lasku 4.000 €).

Vuotovahingon syyksi todettiin putken sisäinen pistesyöpymä, joten vakuutusyhtiö antaa asiasta myönteisen korvauspäätöksen. Vahingosta syntyy siten yhteensä 5.207 € suuruinen kustannus omakotitalon omistajalle.

Laajasta ja suppeasta kotivakuutuksesta korvataan:

235,80 € putkimiehen laskusta (30 % laskusta), koska vakuutusehtojen mukaan vuonna 1991 asennetun LVI-laitteen korjauskulusta tehdään sen iän perusteella 70 % ikävähennys.

2.800 € vuotaneen veden aiheuttaman vahingon kustannuksista (70 % laskusta), koska vuodon aiheuttanut putkisto on ollut 30-39 vuotta vanha, sekä

421 € kosteuskartoittajan raportista.

Tämä lainaus vakuutusjuristi.fi -sivun artikkelista avaa hyvin vesivahinkovakuutuksiin liittyviä toimintatapoja ja menetelmiä.

 

Summa summarum

Älä tee putkiremonttia turhaan, mutta älä myöskään viivytä sitä liian pitkään.

Pyydä ammattilainen arvioimaan tilanteesi, jos putkistosi kunto mietityttää.

Huolehdi, että vakuutuksesi on kunnossa. Vesivahingon sattuessa on iäkkäämmän kiinteistön omistaja aina vastuussa itse kiinteistön putkista, mutta kunhan putket on hyvin vakuutettu ei koko vesivahingon korvauskulu kaadu omistajan niskaan.

Putkiremontti on yksi omakotitalon välttämättömistä kunnossapitotöistä 30-50 aikajaksolla ja siitä kannattaa huolehtia välttääkseen kalliimmat kiinteistövahingot.

 

Lähteet

https://www.expertplumbers.com/blog/2016/february/water-pipe-repair-frankfort-basics-that-you-shou/

https://www.ymparisto.fi/putkiremontti/

https://www.lvipitkala.fi/Putkiremontti-omakotitaloon-Käyttövesiremontin-10-vaihetta

https://www.lvipitkala.fi/kayttovesiremontti-hinta-ja-kustannus

https://www.fine.fi/ota-yhteytta/ratkaisutietokanta/ratkaisu/vkl-76414.html

https://www.vakuutusjuristi.fi/vesivahinko-ja-vakuutus/#vesivahingot-jotka-kotivakuutus-kattaa

https://www.rakennuslehti.fi/2016/03/putkivuotoepidemia-pakottaa-uudehkot-taloyhtiot-laajoihin-saneerauksiin/

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/71194/putkimat.pdf?sequence=1

http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/kunnossapito/mekaniikka_f2_korroosionesto_esiintymismuodot.html

 

 

 

 

Takaisin
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Mikäli klikkaat "hyväksy", annat suostumuksen oheisten kolmansien osapuolten evästeiden ja seurantatekniikoiden käytölle sekä tietojen siirrolle EU:n ulkopuolelle kuten Yhdysvaltoihin.

Lisätietoa evästeiden käytöstä

Google
Kävijäseurantaan ja markkinointiin liittyvä tiedonkeruu sekä kohdennettu markkinointi
Facebook
Markkinointiin liittyvä tiedonkeruu ja kohdennettu markkinointi
Serviceform
Asiakaspalveluun ja markkinointiin liittyvä tiedonkeruu
Sanoma
Markkinointiin liittyvä tiedonkeruu ja kohdennettu markkinointi
Hyväksy
Kiellä
Peru